BRUSSEL -- In de federale regering en andere regeringen van het land vindt een stoelendans plaats van liberale excellenties. Dat bleek afgelopen nacht na een mededeling van PRL-voorzitter Daniel Ducarme.

Jean-Marie Severin is niet langer meer Waals minister van Binnenlandse Zaken, Voogdij, Openbare Werken en Openbaar ambt. Hij wordt voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap. Zijn opvolger in de Waalse regering is volksvertegenwoordiger Charles Michel, zoon van de minister van Buitenlandse Zaken en Vice-premier Louis Michel.

Richard Miller, de huidige voorzitter van de Franse Gemeenschap, wordt minister van Media alsmede Kunsten en Letteren van de Franse Gemeenschap. Hij vervangt Corinne de Permentier als minister van Media en neemt een deel van de bevoegdheden over van Pierre Hazette. De Permentier verlaat de regering van de Franse Gemeenschap.

Willem Draps, nu lid van de Brusselse Gewestraad, wordt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, Monumenten en Sites en Betalend Personenvervoer.

Alain Zenner, nu kabinetschef van Ducarme, is de nieuwe federale regeringscommissaris voor de Vereenvoudiging van de Administratie. Hij volgt Anne André op die Bestendig Afgevaardigde van de provincie Waals-Brabant wordt.