BRUSSEL -- Het kernkabinet heeft zijn marathonvergadering met het oog op de beleidsverklaring en de begroting 2001 nog steeds niet afgerond.
Sinds gisterenavond wordt er met 16 toppolitici vergaderd.
De zeven leden van het kernkabinet, zeven vertegenwoordigers van de regionale regeringen en de twee co-voorzitters van de Costa moeten beslissen hoeveel geld vrijgemaakt wordt voor de projecten die diverse ministers de jongtse maanden indienden. Zolang er geen consensus is over alle punten, is er geen akkoord, luidt het.

Volgens Vlaams vice-minister-president Steve Stevaert wordt er momenteel vergaderd in werkgroepen. Stevaert verliet om half elf de vergadering om het SP-partijbureau te gaan inlichten maar zou later op de dag weer aansluiten. Over de inhoud van de gesprekken wilde de Limburger niets kwijt.

Volgens Jean-Claude Van Cauwenberghe, minister-president van de Waalse gewestregering, is eer een akkoord over de herfinanciering van de gemeenschappen. De socialistische politicus verklaarde dat bij het verlaten van de ambtswoning van de premier. Van Cau omschreef het akoord als 'evenwichtig'.