BRUSSEL - Het homohuwelijk wordt losgekoppeld van de erkenning en afstamming van kinderen. Dat hebben de meerderheidsfracties in de Senaat besloten. Naast het wetsvoorstel over het homohuwelijk komt er een tweede voorstel over de afstamming en erkenning, dat afzonderlijk besproken wordt. Beide moeten deze regeerperiode gestemd raken.
Het wetsvoorstel over het homohuwelijk wordt momenteel in de senaatscommissie justitie besproken. Vanmorgen werd afgesproken dat het wetsvoorstel over het homohuwelijk verder besproken wordt zoals het nu ter tafel ligt.

Om het probleem op te lossen van de kinderen die een biologische band met één van de ouders hebben, wordt een tweede wetsvoorstel ingediend. Nu kan de partner in een lesbisch koppel bij het overlijden van de biologische moeder geen enkel recht laten gelden op de kinderen van het koppel. Dat kan tot schrijnende toestanden leiden, stelt Myriam Vanlerberghe (SP.A).