DEN HAAG - In Nederland zijn negentien mensen met het vogelpestvirus besmet geraakt. Voor het eerst is ook vastgesteld dat het virus van mens tot mens overdraagbaar is. Omwille van deze ontwikkelingen heeft het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid bijkomende maatregelen genomen.
Achttien van de besmette personen waren intensief en langdurig betrokken bij het ruimen van met vogelpest besmette pluimveebedrijven. Zij liepen een oogaandoening op. Een familielid van een ruimer heeft eenzelfde oogaandoening opgelopen. Waaruit blijkt dat de mens het virus aan een andere mens kan doorgeven. De kwaal is evenwel onschuldig en goed te genezen, zelfs zonder geneesmiddelen.

Vanaf nu zijn in Nederland ruimers verplicht om een anti-viraal middel in te nemen. Mensen die op besmette of verdachte pluimveebedrijven wonen of werken, krijgen deze anti-virale middelen ook aangeboden.

Alle bewoners en medewerkers van pluimveebedrijven die zich in de zogenoemde beschermingsgebied van drie kilometer bevinden, krijgen het advies een griepprik te halen. Pluimveeruimers hebben die al gekregen.

Bij mensen kan de vogelpest zich uiten als een griepvirus. Als iemand gelijktijdig een infectie met vogelpest én een menselijke influenza heeft, bestaat er een zeer kleine kans dat beide virussen zich mengen. Zo kan een nieuwe virusvariant ontstaan die mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid.