BRUSSEL - VU-voorzitter Fons Borginon wil dat een bijzondere partijraad volgende zaterdag zijn bestuursploeg het vertrouwen geeft om een democratisch, federaal en Vlaams project uit te dragen. Hij werkt momenteel aan een tekst die de toekomstige missie van de partij gestalte moet geven. Indien de tekst niet wordt goedgekeurd, nemen Borginon en het voltallige bestuur ontslag.
Na een woelige week kwam het partijbestuur deze voormiddag opnieuw samen. Op de agenda stond de relatie met alliantiepartner ID21 en de dissidente groep rond gewezen voorzitter Geert Bourgeois.

Na de perikelen rond het ontslag van VU-minister Johan Sauwens zijn de relaties tussen VU en ID zodanig vertroebeld dat een breuk niet meer veraf is. Ook het initiatief van Geert Bourgeois en co om buiten de partij een nieuwe Vlaams-nationale beweging op te starten viel helemaal niet in goede aarde bij de VU-top.

Duidelijkheid

Borginon maakte vandaag bekend eindelijk duidelijkheid te willen. Nu is er immers sprake van ,,twee fundamenteel verschillende projecten'', en dat kan volgens Borginon niet langer. Hij gaat de komende uren een tekst uitschrijven waarin hij de richting wil aangeven die de VU volgens hem moet volgen. Hij had het vanmiddag over een democratisch, federaal, Vlaams project waarbij ook sociale bewogenheid een belangrijk thema is.

Het partijbestuur buigt zich morgenavond vanaf 20.00 uur over de tekst. Zaterdag wordt de partijraad bijeen geroepen. Borginon wil in elk geval dat een ruime meerderheid zich achter de tekst schaart en op die manier hemzelf en het bestuur het vertrouwen geeft. Indien de tekst geen meerderheid haalt, stappen hijzelf en het voltallige partijbestuur op.

Partij verlaten

Aan degenen die niet instemmen met de uitgestippelde richting zal gevraagd worden de partij te verlaten, luidt het vandaag. Een duidelijk signaal in de richting van de groep-Bourgeois. De voorzitter wil immers dat alle neuzen eindelijk in dezelfde richting staan. ,,Vanaf dan moeten we rechtdoor gaan en niet zeven strategieën volgen'', klinkt het.

Hoe de toekomstige relatie met alliantiepartner ID21 er moet uitzien, zal ook in de tekst vervat zitten. Toch wordt niet alleen over ID gepraat. Integendeel. Het initiatief van Bourgeois was op het partijbureau een hot item en zorgt bij de partijtop voor heel wat kritiek, onder meer van kersvers Vlaams minister Paul Van Grembergen.

,,Zij willen de partij bezetten of innemen, maar komen niet naar het secretariaat'', stelt hij na de vaststelling dat Bourgeois opnieuw niet aanwezig was op het partijbureau. Ook Bert Anciaux en Patrik Vankrunkelsven hekelen de stap van hun partijgenoot. Zij vinden dat Bourgeois zich buiten de partij plaatst.