JERUZALEM -- Israël is verheugd over de beslissing van de Belgische regering om de genocidewet af te schaffen, al blijft de joodse staat voorzichtig zolang de wettekst niet officieel is geschrapt.

,,We kunnen alleen maar verheugd zijn met de verdwijnng van deze juridische aberatie, maar we verkiezen voorzichtig te blijven want de vorige plannen om de wet op te heffen, werden niet tot het einde doorgevoerd, zei de Israëlische regeringswoordvoerder Avi Pazner.

In juni 2001 dienden slachtoffers van de slachtpartj in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon, Sabra en Chatila, klacht in tegen premier Sharon. Die was in 1982 minister van Defensie en zodoende politiek verantwoordelijke voor de Israëlische troepen in Libanon. Die zouden de christelijke milities die de slachtpartij uitvoerden, in de kampen hebben toegelaten.

Met de nieuwe tekst wil de Belgische regering het misbruik van de genocidewet tegengaan. De klacht tegen Sharon en andere tegen Amerikaanse gezagsdragers brachten de Belgische diplomatie in een lastig parket en verleidde de Amerikanen er toe om Brussel als zetel van de Navo in vraag te stellen.