BRUSSEL - De Groep Landbouwkrediet heeft zaterdag beslist geen tegenbod te doen op de coöperatieve aandelen van de Bank van Brabant, als gevolg van het openbaar bod dat werd gelanceerd door het Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Dat heeft het Landbouwkrediet zondag bekendgemaakt.

,,Deze moeilijke beslissing werd genomen, rekening houdende met verscheidene elementen'', zo verluidde.

Terzake wordt onder andere gewag gemaakt van het probleem van de rechtsgeldigheid van een openbaar bod op een coöperatieve vennootschap; van een mogelijk lange, dure en contraproductieve procedure die juridisch gezien weinig zekerheid biedt; van de ongelijkheid tussen de kandidaten in dit openbaar bod; van de wil van de Groep Landbouwkrediet om zich niet te laten meeslepen in een opbopdspiraal; en tot slot van de totale ommekeer in dit dossier ingevolge het openbaar aankoopbod.

Op 15 oktober jl. lanceerde het CMNE -het Crédit Mutuel Nord Europe- een openbaar aankoopbod op de zowat 172.000 coöperatieve aandelen van de Bank van Brabant. De operatie en de prijs, die kritiek kreeg van het advocatenbureau Deminor, loopt af op maandag 12 november.