ANTWERPEN - Vlaams Blok-kopstuk Filip Dewinter vraagt de minister van Justitie en het Antwerps parket opnieuw om Abou Jahjah, voorzitter van de Arabisch-Europese Liga, de Belgische nationaliteit te ontnemen. ,,Jahjah heeft als Hezbollah-militant deelgenomen aan commando-acties tegen het Israëlische leger in Zuid-Libanon'', aldus Dewinter op een persconferentie.
De informatie haalt Dewinter uit documenten van het Hoog Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, die in 1995 de asielaanvraag van Abou Jahjah in beroep weigerden.

Abou Jahjah vroeg begin 1991 in België politiek asiel aan. Hij verklaarde dat hij in de zomer van 1988 lid van Hezbollah geworden was en deelnam aan de gewapende strijd tegen de bezetting van Zuid-Libanon door Israëlische strijdkrachten. In januari 1991 kwam hij in conflict met de Hezbollah-top. Omdat hij weigerde een nieuwe functie op te nemen werd hij door een islamitische rechtbank ter dood veroordeeld. Met de hulp van een vriend kon hij ontsnappen en per boot naar Europa vluchten. Via Nederland kwam hij in België aan.

Zijn asielaanvraag werd in eerste instantie onontvankelijk verklaard. Abou Jahjah ging in beroep bij het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, dat in januari 1995 besliste hem niet te erkennen als politiek vluchteling. In juni deed de Vaste Beroepscommissie hetzelfde.

Volgens Filip Dewinter was de Belgische overheid vanaf de eerste dag van het verblijf van Abou Jahjah op de hoogte van zijn verleden. Niettemin werd de betrokkene na zijn huwelijk met een Belgische in april 1995 op 11 december 1995 ingeschreven in het bevolkingsregister. In 1996 diende hij een aanvraag tot naturalisatie in en werd hij Belg.

Dewinter vraagt nu dat Jahjah de Belgische nationaliteit wordt ontnomen op basis van artikel 23 van de vreemdelingenwet. Dat artikel stelt dat wie ,,ernstig tekortkomt aan zijn verplichtingen van Belgische burger'' de Belgische nationaliteit kan verliezen, en werd in het verleden een vijftig keer toegepast wegens landverraad.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig