STRAATSBURG -- Echelon bestaat wel degelijk. Het veelbesproken spionagesysteem van de VS, het VK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland heeft geen militair doel, maar is wel in staat economische en privé-communicatie te onderscheppen.
Dat blijkt uit de vandaag in Straatsburg goedgekeurde slotresolutie van de tijdelijke Echelon-commissie in het Europees Parlement, waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld om de privacy van Europese bedrijven en burgers beter te beveiligen.

Hoewel haar onderzoeksbevoegdheden niet bijster groot waren, stelde de Echelon-commissie onomstotelijk het bestaan van Echelon vast. Toch menen de leden dat de impact van het systeem ook niet overschat moet worden. In de VS bijvoorbeeld zou slechts 5 procent van de vergaarde informatie gebruikt worden voor economische spionage. Dat zou de Amerikaanse industrie 7 miljard dollar aan extra contracten hebben opgeleverd.

De lidstaten worden verzocht na te denken over maatregelen tegen economische spionage. Zo wil het parlement dat de lidstaten met de regering-Bush een open dialoog starten over de vergaring van economische inlichtingen. Een verbod in het kader van de Wereldhandelsorganisatie WTO, een verbodsclausule in het EG-verdrag en een juridisch bindende verklaring van de vijftien tegen economische spionage zijn eveneens gesuggereerd.

De Echelon-commissie maakt er geen geheim van dat sommige EU-lidstaten eveneens gebruik maken van afluistersystemen. Doorgaans worden die middelen ingezet in de strijd tegen de internationale misdaad, maar de commissie vraagt niettemin aan de lidstaten dat de nationale wetgeving over inlichtingendiensten in overeenstemming zou zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.


Zalm
Ook wil het parlement dat de Vijftien in het kader van het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid de interceptiemogelijkheden zouden coördineren. Systemen als Echelon kunnen ook de privacy van de burger schaden. Of zoals het Nederlandse europarlementslid Jan Wiersma (PSE) stelde: ,,Wie op haring vist, vangt ook wel eens zalm. En die zalm wordt niet altijd teruggegooid in zee, maar belandt ook wel eens op tafel''. Daarom moeten de lidstaten wettelijke garanties bieden die de burger beschermen tegen alle vormen van illegale onderschepping van e-mails, telefoons, faxen, etc.


Neyts
In naam van het Belgische EU-voorzitterschap verklaarde minister Annemie Neyts in het halfrond dat de Raad Telecommunicatie van december een gedetailleerd actieplan en tijdschema inzake e-veiligheid wil voorleggen.

Voorkomen is evenwel beter dan genezen. De resolutie beklemtoont de noodzaak aan Europese software voor encryptie. Ook pleit de commissie voor een Europees netwerk van adviescentra, dat zich bezighoudt met de beveiliging van bedrijfsgegevens. Bedrijven worden eveneens aangespoord nauwer samen te werken met contra-spionagediensten.