BRUSSEL - In de autonome Palestijnse gebieden is dagelijks sprake van grove schendingen van de mensenrechten en wordt bovenal het recht van vrije meningsuiting genegeerd. Dat concludeert Amnesty International in een rapport dat vandaag is gepubliceerd.

De mensenrechtenorganisatie hekelt in het rapport de wijze waarop critici van de Palesteinse autoriteit zonder enige willekeur worden opgepakt. De toorn richt zich ook op de slechte behandeling van politieke gevangenen en de voortdurende schending van de persvrijheid. Duizenden journalisten, geestelijken, schrijvers en academici zijn sinds de totstandkoming van de autonome Palestijnse gebieden in 1994 gearresteerd vanwege hun kritiek op de regering Arafat.

Hoewel de invoering van verscheidene wetten en voorschriften deze arrestaties moeten rechtvaardigen, worden burgerrechten volgens Amnesty geregeld geschonden. Ook worden mensen vastgehouden zonder inachtneming van hun rechten.

In de autonome gebieden zitten naar schatting 600 politieke gevangenen vast zonder proces. Sommigen van hen zijn al zes of zeven jaar gedetineerd. Daarnaast worden duizenden andere politieke gevangenen vastgehouden, die in afwachting zijn van de voortgang van hun proces.