BRUSSEL - Het akkoord dat de vier Franstalige partijen vanmorgen gesloten hebben, zal enkel geldig zijn als de twee luiken van het Lambermont-akkoord goedgekeurd worden. Dat werd uitdrukkelijk ingeschreven in de laatste zin van het akkoord.
,,Het huidige akkoord is enkel geldig op voorwaarde dat de twee wetten (over de regionalisering van de bevoegdheden en de herfinanciering van de gewesten) met een speciale meerderheid goedgekeurd worden in de twee kamers van het federale parlement'', staat er te lezen.

Dat betekent echter niet de PSC het deel over de bevoegdheidsherverdeling zomaar gaat goedkeuren, onderstreepte de voorzitster van de PSC Joëlle Milquet. ,,Het is nu aan de eerste minister om ervoor te zorgen dat hij een meerderheid vindt. Als hij wil rekenen op de stemmen van FDF en PSC, zal hij een gebaar moeten stellen. Er zijn immers mogelijke partners in beide taalgroepen'', onderstreepte Milquet.

Het partijbureau van de PSC komt morgenochtend samen voor de plenaire vergadering in de Kamer en zal dan een standpunt innemen.

Over wat betreft de grond van het akkoord, zei Milquet dat ze tevreden was dat de voorwaarden van de PSC werden ingewilligd en ze was naar eigen zeggen verheugd ,,over het gemeenschappelijk Franstalig front dat zich toekomstgericht heeft afgetekend en dat erin slaagde de meningsverschillen te overstijgen.

Voor Elio di Rupo, voorzitter van de PS, vermindert het akkoord de risico's voor Lambermont en zal het toelaten ''een toekomst uit te bouwen voor de Franse Gemeenschap,,.

Daniel Ducarme, voorzitter van de federatie PRL-FDF-MCC, benadrukte de stabiliteit van de Franse Gemeenschap en van het onderwijs, waar evenwicht en respect tussen de verschillende netten eindelijk bereikt werd.

Volgens Jacques Bauduin van Ecolo komt er met het akkoord een einde aan de tunnel voor de Franse Gemeenschap in België.