BRUSSEL - Premier Guy Verhofstadt stelde vandaag in het parlement de krachtlijnen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) voor. België zit vanaf 1 juli een half jaar de Raad van de EU voor. De twee topprioriteiten van het Belgisch voorzitterschap worden de invoering van de euro en de uitwerking van een Europees sociaal model.
Premier Verhofstadt werd geflankeerd door de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Annemie Neyts, in de gemengde Europese commissie van het Belgisch parlement

De prioriteitennota telt 10 pagina's en wordt straks voor de internationale pers toegelicht. De tweede zin van het document zet meteen de toon: ,,Dit voorzitterschap komt op een cruciaal ogenblik van de Europese eenwording. De Unie heeft enkele maanden geleden een nieuw verdrag aangenomen, dat de uitbreiding van de Unie moet mogelijk maken.''

Het Belgisch voorzitterschap moet in een verklaring van Laken uitmonden en die moet, aldus de regering, ambitieus zijn. De verklaring van Laken moet zich uitspreken over de agenda van het debat over de toekomst van Europa, over de onderhandelingsmethode en de kalender. ,,Het is niet de bedoeling om reeds suggesties aan te reiken en antwoorden te formuleren.''

België, zo kondigde Verhofstadt aan, wil over de hele waaier van beleidsdomeinen van de Unie vooruitgang boeken. ,,Op die manier moet de Unie transparanter, efficiënter, coherenter en krachtdadiger worden en over een grotere democratische legitimiteit beschikken.''

Om dit doel te bereiken legde de regering zes krachtlijnen vast. -- de uitdieping van het debat over de toekomst van Europa; -- de verbetering van de arbeidskwaliteit, de bevordering van de gelijkheid van kansen en de strijd tegen uitsluiting en armoede; -- de bevordering van een duurzame economische groei en een gemeenschappelijk economisch beleid; -- de creatie van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; -- de bevordering van de duurzame ontwikkeling en de levenskwaliteit -- de uitbreiding en de versterking van de externe dimensie van de Europese Unie.

Verder wil de regering een aantal politieke topprioriteiten aanduiden die tijdens het tweede semester van 2001 gerealiseerd moeten worden. In de gemengde Europese commissie kwam het niet tot een debat over de prioriteitennota. Zeer tot ontevredenheid van Karel Pinxten (CVP) verwees Kamervoorzitter Herman De Croo de discussie naar 8 mei.