LEUVEN - Precies één jaar nadat ze op bevel van de vrederechter een huis in de Leuvense Sint-Servatiusstraat verlieten, heeft een groep krakers dit pand voor één dag opnieuw gekraakt. Aanleiding is het feit dat de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, die eigenaar is van het pand, één jaar na de ontruiming nog steeds geen werk gemaakt heeft van de renovatie.

Het bewuste pand werd gekraakt tussen november 1998 en september 1999. Het stond op dat ogenblik al enkele jaren leeg. Dijledal stelde in eerste instantie de krakers te zullen gedogen tot de renovatiewerken van start zouden gaan, reden waarom men midden 1999 voor de vrederechter de uitzetting van de krakers vorderde. De rechter ging in op de vordering omdat uit de door Dijledal neergelegde stukken volgens hem bleek dat de maatschappij echt wou werk maken van de renovatie.

Met de ,,herkraak'' van dit pand geven de krakers ook het startschot van hun campagne ,,namennoemen'' naar aanleiding van 8 oktober, ,,de dag van de lokale folklore''. In het kader van deze campagne belooft men onthullingen over bijvoorbeeld diegenen die profiteren van de leegstand. In een eerste mededeling worden de politici bij naam genoemd die betrokken zijn bij het bestuur van Dijledal. De krakers eisen dat Dijledal werk maak van een degelijke huisvesting voor iedereen, met of of zonder papieren.