LEUVEN - De documenten waaruit eerder deze week werd afgeleid dat Interbrew zeer binnenkort een overnamebod zou uitbrengen op South African Breweries (SAB) zijn voor een belangrijk deel met opzet vervalst. Dat stelde de Belgische brouwerijgroep Interbrew vanmorgen in een mededeling.
Dinsdag pakte de Britse zakenkrant The Financial Times uit met documenten waaruit zou blijken dat Interbrew op 3 december een officieel bod zou uitbrengen op SAB. Interbrew bevestigde dezelfde dag nog dat het in het kader van een jaarlijks intern routineonderzoek naar de grote brouwersgroepen in de wereld ook SAB onder de loupe had genomen en dat dit al dan niet in ,,een onbepaalde toekomst'' zou kunnen leiden tot een bod op deze brouwerij.

Uit een analyse van de documenten die aan de Britse zakenkrant werden bezorgd, blijkt nu dat deze voor een stuk authenthiek zijn en afkomstig uit voorbereidende stukken van een jaarlijkse routine-evalutie van de wereldbiermarkt.

,,Belangrijke delen van dit document zijn echter een regelrecht verzinsel of werden op misleidende wijze aangepast teneinde de indruk te wekken dat Interbrew prijselementen had overwogen en zeer binnenkort een bod zou uitbrengen op SAB-aandelen'', aldus Interbrew. Interbrew heeft deze bevindingen overgemaakt aan ,,de bevoegde autoriteiten'' in het Verenigd Koninkrijk en België.

Volgens woordvoerder Corneel Maes gaat het over ,,alle autoriteiten die het moeten weten'', zoals de beurs Euronext Brussel waar het aandeel Interbrew genoteerd staat. Of er ook een klacht werd ingediend bij het gerecht wou Maes niet kwijt.

De raad van bestuur van Interbrew heeft het management opdracht gegeven het onderzoek van deze zaak nauwgezet verder te zetten en de autoriteiten hun volledige medewerking te verlenen.