NEW YORK - Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties heeft zich uitgesproken voor de vestiging van een onafhankelijk Palestina. Het is tijd dat de Palestijnen ,,eindelijk in staat worden gesteld hun onvervreemdbare rechten uit te oefenen, waaronder het recht op zelfbeschikking en een eigen staat'', zei Annan op de dag waarop het 54 jaar geleden was dat de VN zich voor het eerst uitspraken over de stichting van een Palestijnse staat.
Annan verklaarde dat hij net als de Amerikaanse president George Bush de hoop is toegedaan dat ,,de Israëlische bezetting spoedig ten einde komt en dat twee staten -- Israël en Palestina -- voor lange tijd naast elkaar zullen bestaan in vrede en veiligheid en met wederzijds respect''. De VN-chef riep Israël op een einde te maken aan de bouw in joodse nederzettingen, aan moordaanslagen, alle vormen van terrorisme, economische blokkades en invasies in autonoom gebied.


Geweld moet ophouden
De Israëlische VN-ambassadeur Yehud Lancry herhaalde na de toespraak van Annan voor de Algemene Vergadering van de VN dat er alleen vooruitgang in de situatie in het Midden-Oosten kan worden geboekt als het geweld een halt wordt toegeroepen. ,,De Palestijnen kunnen niet oproepen tot een staakt-het-vuren en de implementatie van het rapport-Mitchell (...) en op hetzelfde moment toestaan dat er dodelijke terreurdaden worden gepleegd tegen Israël'', zei Lancry. De Amerikaanse oud-senator George Mitchell heeft de partijen opgeroepen tot een afkoelingsperiode, het herstel van het wederzijdse vertrouwen en uiteindelijk de hervatting van de vredesbesprekingen.


Arafat
In een boodschap tot de Algemene Vergadering bracht de Palestijnse leider Yasser Arafat de recente toespraak van Bush voor de VN in de herinnering. De Amerikaanse president pleitte eerder deze maand duidelijker dan tevoren voor het naast elkaar bestaan van de twee staten Israël en Palestina. Arafat stelde dat de vestiging van een eigen Palestijnse staat de beste garantie vormt voor veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten. Arafat riep de VN-Veiligheidsraad op zich veel intensiever te bemoeien met het Miden-Oostenconflict. De raad heeft herhaaldelijk afwijzend gereageerd op de Palestijnse roep om buitenlandse waarnemers.