WASHINGTON - De Amerikanen vormen een open samenleving, maar zijn nu in oorlog. Dat heeft de Amerikaanse president George Bush gezegd in reactie op de kritiek op de behandeling van mensen uit het Midden-Oosten. Bush reageerde ook op de kritiek op zijn voornemen militaire tribunalen in het leven te roepen voor de berechting van niet-Amerikaanse verdachten van terrorisme. ,,We zullen eerlijk handelen en recht spreken, wat veel meer is dan de terroristen ooit voor hun onschuldige slachtoffers hebben gedaan'', zei Bush.
Het was de eerste keer dat de Amerikaanse president zo duidelijk inging op de kritiek op de manier waarop de overheid het onderzoek naar de aanslagen van 11 september voert. De strategie waarop de onderzoekers te werk gaan omvat onder meer het ondervragen van honderden mensen die uit het Midden-Oosten afkomstig zijn, het in het geheim gevangen houden van verdachten en het meeluisteren met gesprekken die verdachten in het huis van bewaring met hun advocaat voeren.


Krijgsrechtbank
Op de berechting van verdachten door krijgsgerechten is de meeste kritiek gekomen. Bij dergelijke tribunalen hebben de verdachten minder rechten dan bij een burgerrechtbank. Zo vinden processen er achter gesloten deuren plaats en hoeven jury's niet unaniem te zijn in hun veroordeling. Verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog en de Burgeroorlog heeft Bush een decreet getekend dat de oprichting van militaire tribunalen mogelijk maakt, waarbij hij zichzelf de bevoegdheid gaf te bepalen welke verdachten voor dat hof terecht moeten staan. Volgens medewerkers van Bush zal het nog wel weken of mogelijk maanden duren voor het eerste tribunaal bijeen wordt geroepen -- als dat al zal gebeuren.

Niet alleen burgerrechtengroeperingen hebben gezegd dat de berechting van verdachten door een militair tribunaal in strijd is met het procesrecht. Ook Democratische en Republikeinse politici hebben hun vraagtekens bij het besluit van Bush.