BRATISLAVA - Vlaams minister-president Patrick Dewael en de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken Eduard Kukan hebben vanmorgen in de Slovaakse hoofdstad Bratislava een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen Vlaanderen en Slovakije.
De samenwerking heeft betrekking op alle domeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Het verdrag geeft een basis aan de samenwerking met Slovakije die al enkele jaren loopt. Slovakije ontvangt daarvoor jaarlijks 480.000 euro.

Dankzij het lopende samenwerkingsprogramma werden tussen 1992 en 2000 in Slovakije in totaal 33 projecten gerealiseerd voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. De Slovaken zelf worden betrokken bij de selectie van de projecten.

Voorts werken Vlaanderen en Slovakije samen in het kader van een cultureel akkoord. Er loopt ook een zogenaamd twinning-project tussen beroeps- en technische scholen. Slovakije heeft onlangs een ereconsul voor Vlaanderen aangeduid die zich zal inzetten om de Vlaams-Slovaakse betrekkingen te bevorderen.

Kukan zei vandaag na afloop van de ondertekening dat Vlaanderen nauw samenwerkt met de Oost-Europese kandidaten voor toetreding tot de Europese Unie en dat het verdrag Slovakije helpt bij haar ambities terzake. De Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken noemde de samenwerking met Vlaanderen zeer belangrijk omdat het verantwoordelijk is voor 80 procent van de Belgische export.

Dewael zei dat Vlaanderen wil helpen om een bijdrage te leveren tot de inspanningen die Slovakije moet leveren om lid te worden van de Europese Unie. Hij benadrukte dat bij de samenwerking rekening wordt gehouden met elkaars prioriteiten.

De minister-president wees erop dat het verdrag ook belangrijk is voor (potentiële) Vlaamse investeerders in Slovakije. Het verdrag is een optimaal kader voor investeringen, aldus Dewael.

Door de ondertekening heeft Vlaanderen nu een verdrag lopen met alle tien Oost- en Centraal-Europese landen die in aanmerking komen voor toetreding tot de Europese Unie.