BRUSSEL -- Vanaf 2 mei gelden er in België nieuwe, versoepelde maatregelen in het kader van de Mond- en Klauwzeercrisis in onze buurlanden. De nieuwe maatregelen moeten de handel in dieren langzaamaan terug mogelijk maken. Dat maakte het ministerie van Landbouw deze namiddag bekend.
De toestand ten aanzien van MKZ in de ons omringende landen lijkt zich te stabiliseren, zegt landbouw. Deze positieve ontwikkeling kan echter vlug omslaan indien een nieuw geval zich zou voordoen buiten de bestaande risicogebieden. Daarom mag de waakzaamheid zeker niet verminderen, zegt het ministerie van landbouw.

De hierbij nog opgelegde beperkingen hebben slechts één doel: de contacten tussen gevoelige dieren beperken zodat, in geval van een uitbraak, de mogelijke verspreiding binnen de perken en snel opspoorbaar blijft.

De beperkende maatregelen ten aanzien van Frankrijk en de Republiek Ierland worden opgeheven. De handel met deze twee landen gebeurt vanaf heden zoals met de andere lidstaten die nog geen haard van MKZ gehad hebben. Voor het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland) en Nederland blijven specifieke beperkende maatregelen gelden.