WEZEMBEEK-OPPEM - In Wezembeek-Oppem groeit het protest tegen de afzetting van Jos Verstraeten. Zondag lieten het Taal Aktiekomitee en Voorpost al kritiek horen. Ook Democraten Wezembeek-Oppem zijn er niet over te spreken, net zoals Jozef Vandelook, federatiepastoor van Tervuren, die enige tijd bemiddelde in het conflict.
,,Dit is een ware kaakslag voor het Vlaamse parochieleven in Wezembeek. In de parochieploeg van Sint-Pieters is er niemand die de beslissing tot afzetting begrijpt. De ploeg heeft altijd achter Verstraeten gestaan. Men vond zelfs dat hij zich te toegeeflijk opstelde ten aanzien van de Franstaligen'', aldus Jan Walraet van de Vlaamse lijst Democraten Wezembeek-Oppem. Volgens Walraet heeft kardinaal Danneels bij zijn beslissing zich enkel laten inspireren door een Franstalige klok.

Ook Jozef Vandelook, die tot september van dit jaar als federatiepastoor van Sterrenbeek in Wezembeek bemiddelde tussen de Nederlands- en Franstaligen, bestempelt de kerkelijke beslissing als een ,,kaakslag voor Jos Verstraeten en voor de Vlamingen die al zwaar gediscrimineerd worden door het Franstalig gemeentebestuur dat niet de minste pacificatie wil en voortdurend aanstuurt op nieuwe taalconflicten'', aldus Vandelook. ,,In mijn bemiddelsopdracht was ik erin geslaagd een dialoog op gang te brengen tussen beide partijen, maar na de komst van mijn opvolger Goubeau zijn die initiatieven weer afgeblazen. Zijn komst ligt aan de basis van wat nu gebeurde'', aldus Vandelook. In verband met het probleem van de Franstalige mis in de Sint-Pietersparochie, die eind 2000 geschrapt werd, wijst hij erop dat Mgr. De Bie, verantwoordelijke van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, de Franstaligen in het verleden schriftelijk gevraagd heeft zich aan te sluiten bij vieringen in andere parochies uit de omgeving.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in