Eigenaars van circa 150.000 zonevreemde woningen en 23.000 bedrijven in Vlaanderen mogen binnenkort met een simpele bouwvergunning de bestemming van hun gebouwen wijzigen. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) wil de eigenaars van zonevreemde gebouwen meer zekerheid geven over de toekomst van hun eigendom. Hij wil zo waardevolle gebouwen die dreigen te verkommeren, redden van verval en een moderne functie geven.

De bestemming van zonevreemde woningen en bedrijven -- gebouwen die met bouwvergunning, dus legaal, gebouwd zijn maar die staan in een gebied dat van besteming is veranderd -- mocht tot nu toe enkel in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd.

Minister Van Mechelen maakt het nu mogelijk om de bestemming van alle zonevreemde gebouwen te wijzigen met een simpele bouwvergunning. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het bestaande gebouw geschikt zijn voor de nieuwe functie.

Vandaag gaf minister Van Mechelen in het Vlaams parlement enkele voorbeelden van nieuwe mogelijkheden. Zo mag een verzekeringsagent in van zijn zonevreemde woning klanten ontvangen, kan een voormalige boerderij als bed en breakfast worden gebruikt, kan in een oud industrieel gebouw in een kmo-zone in een stadscentrum een loft worden ingericht, of kunnen gemeenten een leegstaande loodsen met voldoende geluidswerende muren in industriegebied inrichten als fuifzaal.