YERSEKE - De storm van gisteren heeft tot grote zorgen bij de Nederlandse mosselkwekers geleid. Zij vrezen dat hun percelen flinke schade hebben opgelopen.
Secretaris Van Geesbergen van de Coöperatieve Productenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur kan nog geen geen overzicht geven van de schade die de storm aangericht heeft. ,,De kracht is vergelijkbaar met die van 1990, maar of de gevolgen ook vergelijkbaar zijn, zal deze week blijken. Bij de mosselkwekers staat 1990 in het geheugen als een rampjaar waarbij het natuurgeweld het hele wad heeft kaal geslagen'', aldus Van Geesbergen. ,,Vooral de door de wind aangejaagde golven zullen de mosselen van hun slibbedden hebben gestoten'', zo vreest de secretaris. ,,Die vallen ten prooi aan de stroom of verdwijnen onder het zand, waar ze stikken. De combinatie van wind en getijdestroom zorgt voor een heksenketel.''

Wat de schade betekent voor de prijs, durft de secretaris niet te voorspellen. Dit jaar is de prijs al flink omhoog gegaan. ,,Aan die elasticiteit komt een eind. We moeten er voor opletten dat het product niet zo duur wordt, dat het zich uit de markt prijst.''