De federale politie heeft vorig jaar 63 Belgische websites en e-mailadressen onderzocht die kinderporno aanbieden. Het jaar voordien waren er dat nog 22. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Computer Crime Unit, de dienst die zich onder meer bezighoudt met het opsporen van onregelmatigheden op het internet.
Het bericht staat in Het Belang van Limburg. De politie heeft vorig jaar 16.000 meldingen behandeld van misbruiken op het internet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2001. Na onderzoek werden in 720 dossiers strafbare feiten vastgesteld. Het grootste deel daarvan, (525 dossiers) had betrekking op kinderpornografie.