BRUSSEL -- Het Vlaams Parlement keurt later vandaag het decreet goed dat de Vlaming een recht op basismobiliteit geeft. In het decreet voert minister van Mobiliteit Steve Stevaert een minimumaanbod van openbaar vervoer in. Het decreet voorziet ook in de oprichting van een Mobiliteitsraad Vlaanderen.

Het decreet heeft een lange voorgeschiedenis en dateert al van de vorige legislatuur. De huidige Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet eind '99 goed. In de tekst voorziet Stevaert dat elke Vlaming in een stedelijk gebied in vogelvlucht op maximaal 500 meter een halte van bus of tram moet vinden. In het buitengebied (platteland) moet een halte op maximum 750 meter te vinden zijn.

In de steden moeten er tijdens weekdagen tussen 6 en 9 uur enerzijds en tussen 16 en 19 uur anderzijds aan die haltes vier bussen per uur stoppen, met een maximale wachttijd van 20 minuten. In het buitengebied voorziet het minimumaanbod in die periodes 2 bussen per uur, met een maximum van 40 minuten wachttijd.

Tijdens het weekeinde omvat het minimumaanbod in de steden twee bussen per uur met een maximum wachttijd van 40 minuten. In het buitengebied gaat het om één bus om de twee uur, met een maximum van 140 minuten wachttijd.

Oppositie

De oppositie zal zich bij de stemming onthouden. Carl Decaluwé(CVP) staat achter de idee van basismobiliteit, maar zei dat ze te eng wordt ingevuld. Hij wees er eerder al op dat er enkel sprake is van frequenties en halte-afstand, maar niet van bijvoorbeeld aansluiting, snelheid, comfort enz...

De CVP heeft ook heel wat vragen over het kostenplaatje. Niemand weet wat het decreet gaat kosten. Het is bovendien een illusie te denken dat er voldoende middelen zullen zijn voor de basismobiliteit, zo zei Decaluwé.

Op zijn vraag zei Stevaert dat er aan het decreet een kostenplaatje hangt dat tegen 2004 oploopt tot 4,8 miljard. Vorig jaar was 343 miljoen voorzien, dit jaar 926 miljoen, in 2002 2,5 miljard en in 2003 3,5 miljard.

Het Vlaams Blok zal zich ook onthouden. Jan Penris haalde daarvoor onder meer onduidelijkheid over de reglementering van het taxivervoer aan. Eerder werd in de bevoegde commissie beslist die zaak naar de Vlaamse regering door te schuiven.

De meerderheidspartijen schaarden zich achter het decreet, maar keken reikhalzend uit naar het overkoepelende mobiliteitsplan Vlaanderen dat in de loop van dit jaar wordt verwacht. Stevaert beloofde dat hij dat plan in mei aan het parlement zal voorleggen.