BRUSSEL - Koning Albert heeft vanmorgen in zijn toespraak tot de overheden van het land bijzondere aandacht gevraagd voor de problematiek van de zelfmoord, de mishandeling van bejaarden en het partnergeweld. Naast een strijd op gerechtelijk vlak is er ook nood aan efficiënte preventie.
Jaarlijks plegen 2.000 mensen in België zelfmoord. Dat aantal overtreft de 1.400 verkeersdoden, merkt de vorst op. Gezien het onnoemelijk leed dat elke zelfdoding impliceert, lijkt het hem ,,werkelijk onontbeerlijk een doeltreffende inspanning op gang te brengen'' om het aantal zelfmoorden drastisch te doen dalen.

Koning Albert verwees naar de aanbevelingen van de Vlaamse gezondheidsconferentie en vroeg meer middelen voor organisaties zoals Tele Onthaal.

De koning belichtte daarnaast ook de problematiek van mishandeling van bejaarden door familie of kennissen. Uit onderzoek blijkt dat één bejaarde op acht te lijden heeft onder deze vorm van geweld.

Inzake partnergeweld tegen vrouwen moet volgens hem de preventie versterkt worden. De geweldenaars dienen ervan bewust te worden dat die daden niet ongestraft kunnen blijven.

Koning Albert zei nog dat het eerste rapport over geweld en gezondheid dat de Wereldgezondheidsorganisatie in oktober te Brussel voorstelde een uitstekend actieplan aanreikt in het nationaal en internationaal streven naar geweldbeheersing.