BRUSSEL - Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael wil alle asielaanvragen van voor 2000 individueel bekijken. Omdat de procedure al zo lang aansleept, zouden veel asielzoekers in aanmerking komen voor regularisatie. Maar er bestaat geen informeel akkoord om alle dossiers van voor 1 januari 2000 te regulariseren, onderstreept minister Dewael die zo een bericht uit De Morgen ontkent.
Volgens De Morgen wil de regering alle lopende asieldossiers van voor 1 januari 2000, die betrekking hebben op zo'n 8.000 kandidaat-vluchtelingen, regulariseren.

Volgens Patrick Dewael bestaat een dergelijk akkoord niet. De minister zal wel op individuele basis onderzoeken of asielzoekers die meer dan drie jaar (families met schoolgaande kinderen) of vier jaar (alleenstaanden of koppels zonder kinderen) wachten op een uitvoerbare beslissing, in aanmerking komen voor individuele regularisatie.

,,Daarmee wordt het sinds 1997 gevoerde beleid voortgezet, dus moest er helemaal geen akkoord gesloten worden'', aldus Dewael.