BRUSSEL -- De interesse van de grote Vlaamse varkenshouders die mestverwerkingsplichtig zijn om die mest zelf te verwerken, hetzij op het eigen bedrijf, hetzij via kleine coöperatieven, is het voorbije jaar sterk toegenomen.
Dit blijkt uit een enquete onder 116 landbouwers in opdracht van de drie grote landbouworganisaties Boerenbond, ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en VEVA (Vereniging van Varkenshouders). Dat meldt vandaag onafhankelijk landbouwdeskundige Luc Busschaert.
Van de 116 in Vlaanderen en Komen-Waasten (Henegouwen) ondervraagde landbouwers spraken er zich 88 uit voor eigen mestverwerking. Dat is veel hoger dan een jaar geleden. Volgens Busschaert valt dit te verklaren doordat het systeem van industriële mestverwerking niet op de rails geraakt en, mocht hier ooit een begin van gemaakt worden, dit ten vroegste in 2002 werkzaam kan zijn.

Intussen worden de boetes voor het niet opvolgen van de mestverwerkingsverplichting de volgende twee jaar wel verdubbeld: van tien tot twintig en dan tot veertig frank per eenheid fosfaat en per eenheid stikstof.

De Boerenbond is voorstander van mestverwerking via kleine coöperatieven, het ABS is begonnen met 'eco-Flanders', een mobiel systeem voor mestverwerking, en de VEVA is voorstander van verbrandingssystemen op landbouwbedrijven. Voor een bedrijf in Ichtegem is dat onlangs toegestaan.

De ondervraagde varkenshouders die voorstanders zijn van eigen mestverwerking vroegen wel snelle, eenvoudige vergunningsnormen, een tussenkomst van het VLIS (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) en de "groene frank", een tussenkomst van de overheid wegens energiecoöperatie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig