BRUSSEL - Philippe Moureaux (PS) heeft vandaag in de Senaat een duidelijke waarschuwing geuit aan de PSC: de herfinanciering van de gemeenschappen zal enkel gerealiseerd worden indien het bevoegdheidsluik van het Lambermontakkoord morgen in de Kamer gestemd wordt. Zij die het Lambermontakkoord willen doen mislukken, moeten goed beseffen dat de Cocof, de Franse gemeenschapscommissie in Brussel, binnen enkele maanden op droog zaad zit zonder de bijkomende middelen, aldus nog het Brussels PS-kopstuk.

De Senaat ving deze voormiddag de plenaire bespreking aan van het financieringsluik van het Lambermontakkoord. In tegenstelling tot in de Kamer beschikt de meerderheid en de VU in de hoge vergadering een meer comfortabele tweederdenmeerderheid. Ook zonder de steun van de dissidente VU'er Chris Vandenbroeke en FDF'er François Roelants du Vivier is de onthouding van de PSC niet nodig.

Tijdens het debat maakte CVP'er Ludwig Caluwé brandhout van het ontwerp van bijzondere wet. Van een uitbreiding van de fiscale bevoegdheden zoals vermeld in de titel van het ontwerp is volgens hem nauwelijks sprake. De Vlaamse meerderheid en de VU heeft heel veel geld aan de Franstaligen gegeven in ruil voor heel weinig bijkomende bevoegdheden, enkele ,,prutsmandaatjes'' in het Brussels gewest en heel wat principes.

De verworvenheden staan in schril contrast met de resoluties van het Vlaams parlement uit 1999, aldus nog de CVP'er. ,,Ik ben niet verbaasd dat dit ontwerp van bijzondere wet in de Kamer geen enkele tegenstem aan Franstalige kant kreeg'', besloot hij.

PS-senator Philippe Moureaux gaf zijn CVP-collega gelijk dat het ontwerp gunstig is voor de Franstaligen, maar ook de Vlaamse gemeenschap profiteert van de herfinanciering.