WASHINGTON - Sinds de aanslagen van 11 september wordt de FBI overspoeld met sollicitaties van Amerikaanse Arabieren die als vertaler of tolk bij de federale recherche willen werken. Sommigen spelen inmiddels al een belangrijke rol in de campagne tegen het terrorisme. Dat meldt de krant USA Today .
Na de aanslagen in New York en Washington liet de FBI weten dat ze grote moeite had voldoende medewerkers te vinden die het Arabisch beheersen en daardoor de activiteiten van het terreurnetwerk al-Qaeda van Osama bin Laden en andere radicale moslimorganisaties in de gaten kunnen houden.

Directeur Robert Mueller riep Arabische Amerikanen en anderen op hem te helpen bij het vertalen van de enorme aantallen documenten, videobanden en cassettes die medewerkers van de dienst in beslag hadden genomen. Daarop kwam volgens Mueller een behoorlijke grote respons.

De animo van Amerikaanse Arabieren voor een baan bij de FBI kwam voor sommige regeringsfunctionarissen onverwacht. Zij vreesden dat die niet bij de federale recherche wilden werken omdat op last van de FBI honderden Arabieren werden vastgezet die de immigratiewetten zouden hebben geschonden. Ook heeft zij duizenden mensen uit het Midden-Oosten ondervraagd die banden hebben met naties die volgens de Amerikaanse regering onderdak aan terroristen bieden.