De notering van de aandelen van Spector op de Brusselse beurs is vanmiddag hervat. Vanmorgen werd het aandeel een tijdlang geschorst in afwachting van een mededeling van Spector. Het Spector-aandeel bleef voor en na schorsing voorlopig onveranderd op 22,85 euro.
Uit de mededeling blijkt dat Spector de eerste acht maanden van 2000 een hogere omzet kon boeken (+11 pct tot 482,8 miljoen euro), maar dat het bedrijfsresultaat daalde met 29 pct tot 11,5 miljoen euro. Volgens de foto-ontwikkelaar is dat te wijten aan een reeks toenemende kosten, zoals transport en energie tengevolge van de hoge brandstofprijzen en de hoge dollarkoers.

Verder maakte Spector ook bekend dat Johan Mussche een stapje opzij zet. Om gezondheidsredenen zal hij zich niet meer bezighouden met de dagelijkse operationele leiding van de Wetterse fotogroep.

Mussche blijft wel voorzitter van de raad van bestuur. Luc Vansteenkiste wordt vice-voorzitter. In nauw overleg met de leden van de raad van bestuur en het management van de groep moet hij de nodige analyses maken en voorstellen uitwerken om de managementstructuur te versterken.

Gedelegeerd bestuurder Tony Van Doorslaer zal het directiecomité voorzitten. Dat comité moet het herstructurerings- en heroriënteringsplan verder uitwerken en implementeren.

Beurs 24