BRUSSEL - Meer dan 2.000 personeelsleden van de griffies en parketten hebben vandaag aan het ministerie van Justitie betoogd. Ze hielden ook de kleine Brusselse ring een tijdlang bezet. Vanmiddag hebben vakbondsdelegaties met de ministers van Ambtenarenzaken en Justitie, Luc Van den Bossche en Marc Verwilghen overlegd.
De manifestanten eisen vakantiegeld dat 92 procent van hun wedde bedraagt, een substantiële loonsverhoging en betere werkomstandigheden. Maar het is niet duidelijk of dat geld voorzien is op de begroting.

Van den Bossche zei eerder al dat een loonsverhoging voor dat personeel vanaf volgend jaar was goedgekeurd in de ministerraad. Volgens de bonden kreeg al het personeel een brief van Van den Bossche waarin een loonsverhoging werd aangekondigd vanaf januari 2002, verhoging die nooit werd uitbetaald.