MOESKROEN -- Het werk bij het textielbedrijf Sioen Industries in Moeskroen is vandaag hervat, zo is vernomen bij de textielcentrale van de socialistische vakbond ABVV in Moeskroen. De arbeiders en de vakbonden hebben garanties verkregen over de tijdige betaling van de lonen.

In de fabriek wordt beschermingskledij vervaardigd. Gisteren legden de circa 50 arbeiders uit de sector ,,enduction'' spontaan het werk neer. Het loon, dat sinds 14 mei moest gestort zijn, stond op 21 mei nog niet op de bankrekening van het personeel.

,,Elke maand stellen we fouten vast op de betalingsstroken van het personeel. Rekinghoudend met Hemelvaart zullen de betalingen niet voor 28 of 29 mei overgeschreven zijn'', klaagde een vakbondsafgevaardigde.

Voor werknemers die in financiële moeilijkheden zouden geraken, aanvaardde de directie voor mei onmiddellijk 5.000 frank te betalen.

Voortaan zal uiterlijk de 15de van de maand het loon gestort worden.


latente problemen
Bij Sioen zouden ook andere latente problemen aanwezig zijn. ABVV en ACV noteerden een 30-tal problemen in de vestiging Moeskroen, maar ook in de zetel Ardooie (Roeselare) en Kerksken (Haaltert).

Relationele problemen tussen het kader en het personeel, een te zware werklast, het abusievelijk gebruik van tijdelijken en ongewone werkregimes worden als voornaamste spanningsbronnen vermeld.

,,Problemen die bijna regel aan het worden zijn. Deze keer gaan de onderhandelingen op groepsniveau door, en niet uitsluitend op het niveau van de inplanting'', stelt het ABVV Moeskroen.