LOS ANGELES -- De gemeenteraad van Los Angeles heeft de Amerikaanse president George W. Bush openlijk getrotseerd door zijn fiat uit te spreken over een grotendeels symbolische tekst die de bepalingen van de ,,Patriot Act'', de antiterrorismewet die na de aanslagen van 11 september 2001 van kracht werd, wil beëindigen. De stemming, met negen tegen twee stemmen, vond plaats daags na de State of the Union-toespraak van Bush.
De Amerikaanse president heeft in zijn toespraak het Congres gevraagd de Patriot Act, waarvan enkele bepalingen vanaf 2005 hun geldigheid verliezen, te verlengen.

,,Belangrijke stukken van de Patriot Act gaan in tegen de geest van saamhorigheid en moedigen rassendiscriminatie en andere schendingen van onze rechten aan'', aldus Jan Perry, het gemeenteraadslid dat de tekst heeft ontworpen. ,,Als we ons niet kunnen uitspreken tegen de Patriot Act, waarom zetelen we dan hier?'', aldus Antonio Villaraigosa, een ander gemeenteraadslid.

De stellingname van de gemeenteraad is door de plaatselijke afdeling van de belangrijkste Amerikaanse burgerrechtenbeweging, de American Civil Liberties Union, toegejuicht.

In zijn State of the Union-toespraak wees Bush op het blijvende gevaar van terroristische aanslagen. Hij pleitte ervoor ,,aan de politie en aan binnenlands veiligheidspersoneel elk hulpmiddel te blijven geven dat zij nodig hebben om ons te verdedigen''. ,,En een van die noodzakelijke hulpmiddelen is de Patriot Act, die het mogelijk maakt informatie beter te verspreiden, terroristen te traceren, hun cellen te ontmantelen en hun financieringen te doen opdrogen'', aldus nog Bush.