BRUSSEL - In 2000 waren er in de landbouw in ons land 65.858 permanent tewerkgestelde personen. Dat is een daling in vergelijking met 1999 met 2.564. Het aantal tijdelijke werkkrachten steeg met 1.174 tot 42.083. Uitgedrukt in voltijdse arbeidseenheden was er een globale daling van 73.765 tot 71.944 (-1.821). Dat blijkt uit het Landbouwstatistisch Jaarboek van het Centrum voor Landbouweconomie (Ministerie Landbouw)
Het totaal aantal landbouwbedrijven in ons land daalde vorig jaar van 63.927 tot 61.926 (-2.001). Deze daling situeert zich bijna volledig bij de beroepsbedrijven (-1.777 tot 41.480). Ondanks deze daling steeg de totale oppervlakte bewerkte grond licht met 318 ha tot 1,39 miljoen ha. Dit betekent dat ook de gemiddelde oppervlakte per bedrijf steeg van 21,8 tot 22,51 ha.

Veestapel

De veestapel is in 2000 zowel bij de runderen als de varkens gekrompen, zowel wat het aantal dieren als bedrijven betreft. Het aantal runderen daalde van 3,08 tot 3,04 miljoen (-43.605), het laagste aantal van het afgelopen decennium. Het aantal rundveebedrijven nam eveneens af van 39.828 tot 38.369 (-1.459). Bij de varkens was er een afname van 7,7 tot 7,36 miljoen (-337.088) waarmee men terug op het peil van 1997 beland is. Het aantal varkenshouders daalde van 10.858 tot 10.234 (-724).