BRUSSEL - Stefaan De Clerck is de enige kandidaat voor het CD&V-voorzitterschap. De Clerck is niet van plan zich tot aan de verkiezingen als burgemeester van Kortrijk te laten vervangen en wacht de uitslag van de CD&V-voorzittersverkiezing af voor hij beslist of hij nadien zijn voorzitterschap eventueel combineert met het mandaat van Kortrijks burgemeester. Hij reageert daarmee op uitlatingen van zijn partijgenoot Pieter De Crem die ,,meer leiderschap'' had gevraagd van zijn voorzitter.
De CD&V-leden tot 6 november hun stem uitbrengen, de uitslag van de voorzittersverkiezingen wordt op 9 november bekendgemaakt.

De Clerck is intussen niet van plan zich tot aan de verkiezingen van juni 2003 als burgemeester van Kortrijk te laten vervangen zoals CD&V-kamerlid Pieter De Crem had gevraagd. ,,Premier Guy Verhofstadt laat zich ook niet vervangen om de VLD-lijst te trekken'', luidde het op het CD&V-hoofdkwartier in een reactie op De Crem. Die zei vandaag in een kranteninterview dat Kortrijk en Brussel blijven combineren niet langer kan. Volgens De Crem moet De Clerck zich tot aan de verkiezingen voluit aan het CD&V-voorzitterschap wijden en zich bovendien beter laten omringen.

Stefaan De Clerck wacht dus de voorzittersverkiezingen af voor hij een beslissing neemt over het al dan niet verder combineren met het mandaat van Kortrijks burgemeester. Dat zei hij in een radiointerview. De Clerck meent dat Pieter De Crem zijn agenda moet bepalen. De Kortrijkse burgemeester betwijfelt trouwens of hij de CD&V een dienst bewijst door de burgemeesterssjerp af te geven. ,,Het is niet door op mijn kantoor op de achtste verdieping van de Wetstraat te zitten dat ik de CD&V van nut ben. Ik wil op het terrein actief zijn en op stap gaan in Kortrijk en West-Vlaanderen, een politiek van mensen voeren", zegt De Clerck. Hij benadrukt dat hij zijn tijd goed verdeelt tussen zijn werk in Kortrijk en dat in Brussel.