JAKARTA - President Abdurrahman Wahid van Indonesië is teruggekomen op zijn dreigement om vandaag de noodtoestand uit te roepen. Hij geeft zijn tegenstanders nog tot het eind van de maand om een uitweg uit de impasse te vinden. ,,Als er op 31 juli geen politiek compromis is, zal ik om 18.00 uur de noodtoestand uitroepen'', zei hij.
De parlementsleden die Wahid willen afzetten hebben gezegd dat het uitroepen van de noodtoestand voor hen aanleiding zou zijn een versnelde afzettingsprocedure tegen hem in gang te zetten. Dat zou zaterdag al kunnen gebeuren. Of alleen uitstel van het dreigement hen van dat plan af zal kunnen brengen is nog niet duidelijk.

Op 1 augustus komt de Raadgevende Volksvergadering bijeen. Die beslist over het politieke lot van president Wahid.