DEN BOSCH - Een meerderheid van de Nederlandse rooms-katholieke priesters is bereid een relatie van praktiserende homoseksuelen kerkelijk in te zegenen. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van de Gay Krant onder 783 priesters. De Nederlandse bisschoppen hebben de kerkelijke inzegening van homorelaties vorig jaar verboden.
Bijna 56 procent van de ondervraagden is bereid een homo- of lesbisch paar publiekelijk in de parochie in te zegenen. Een kwart van hen wil dat niet, bijna 19 procent twijfelt erover. Ruim 83 procent van de priesters wil meewerken aan de inzegening van een homorelatie als dat privé gebeurt, bij de pastoor of bij het paar thuis. Circa 13 procent is daartoe niet bereid. Het aantal twijfelaars daalt in dit geval tot 3 procent.

Uit de gegevens, die donderdag in Den Bosch werden gepresenteerd, blijkt verder dat 85 procent van de priesters vindt dat praktiserende homo's en lesbiennes in aanmerking komen voor de sacramenten. Van bijna 95 procent mogen zij ter communie gaan. Vrijwel alle pastores (99,71 procent) menen dat homo's en lesbo's welkom zijn in de kerk.

Hoofdredacteur Henk Krol van de Gay Krant reageerde verrast op de uitslag van de enquête. ,,Ik sta met m'n ogen te knipperen. Het zijn veel meer positieve reacties dan we hadden gedroomd,'' zei hij. Aanleiding voor het onderzoek was een interview dat Krol vorig jaar september had met kardinaal Simonis. Die keerde zich daarin tegen de kerkelijke inzegening van homorelaties.

Een maand eerder hadden de bisschoppen in een brief aan alle pastoraal werkenden benadrukt dat een dergelijke inzegening onmogelijk blijft in de Rooms-katholieke Kerk. Het huwelijk is volgens hen een levensgemeenschap van man en vrouw. Wat het huwelijk betreft is gelijkberechtiging van homo- en heteroseksuelen niet mogelijk, aldus de bisschoppen.

Simonis liet vandaag opnieuw weten dat hij aan de kerkelijke leer vasthoudt en bij het standpunt blijft zoals dat in de brief van de bisschoppen is verwoord. Die roepen priesters en pastoraal werkenden daarin ook op om homo's en lesbiennes ,,met volledig respect als medemens'' te bejegenen. In pastorale gesprekken dient wel de kerkleer ter sprake te komen.