NEW YORK -- De Texaanse gouverneur en Republikeins presidentskandidaat George W. Bush beslist binnen een kwartier of hij een terdoodveroordeelde al dan niet gratie verleent. Dat schrijft de New York Times vandaag.
Bekend was al dat Bush weinig problemen heeft met de doodstraf.

Op de dag dat er weer een rapport over de misstanden rond de doodstraf in de staat Texas verscheen, kwam het New Yorkse dagblad met de onthulling dat Bush geen vijftien minuten nodig heeft om te beslissen over een gratiemaatregel. George Bush steekt tijdens zijn werktijd meer tijd in het gunstig stemmen van wetgevers, het publiek en de media, zo merkte de krant op, die honderden documenten onder de loep nam.

De situatie wordt nog schokkender als men in aanmerking neemt dat Bush in zijn autobiografie opmerkt dat ,,het besluit over het al dan niet door laten gaan van een executie verreweg de meest ingrijpende beslissing is die een gouverneur kan nemen''. ,,Ik verzamel de feiten, weeg ze zorgvuldig en kom tot een beslissing'', zo citeerde de krant het boek dat Bush in de aanloop naar de presidentsverkiezingen publiceerde.

Uit de onderzochte documenten komt volgens de krant ook een beeld tevoorschijn van een gouverneur die er korte werktijden op nahoudt, weinig aandacht besteedt aan diepgravende onderwerpen en zich weinig met wetgeving bezighoudt.

Hij zou absoluut niet houden van lange vergaderingen en gesprekken. Hij delegeert dat soort zaken liever aan zijn vertrouwde adviseurs.

Een woordvoerster van Bush haastte zich te zeggen dat hij inderdaad veel werkzaamheden, waaronder het onderzoeken van aanvragen voor uitstel van executie, bij ondergeschikten neerlegt. Daardoor zou het kunnen lijken alsof hij ongeïnteresseerd overkomt.

Het is goed mogelijk dat hij er veel meer tijd aan besteedt. De bijeenkomst waar de beslissing wordt besproken kan veel langer duren of hij belt er later nog over met zijn adviseurs. Het feit dat er zo weinig tijd op de roosters is ingeruimd geeft alleen maar zijn vertrouwen weer in zijn adviseurs, aldus de woordvoerster.