GENT - De politierechtbank in Gent heeft Patrick Lippens veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel, twee jaar rijverbod waarvan tien maanden met uitstel en een boete van 2.074,72 euro, waarvan 991,57 euro met uitstel. Lippens reed in november 2001 twee kinderen dood aan de Gentse Gasmeterlaan.
In zijn vonnis oordeelde de rechter dat de twee slachtoffers, de 13-jarige Sofie Deschepper en de 14-jarige Naomi Rodenburg, een deel van de verantwoordelijkheid voor het ongeval droegen: ,,Toen zij nog op het voetpad waren, konden de slachtoffers de voertuigen van de beklaagde en de getuige duidelijk zien afkomen. Op die plaats is geen oversteekplaats voor voetgangers voorzien. De twee meisjes hadden dan ook, zoals de verkeersregels voorschrijven, voorzichtig moeten zijn en de auto's voorrang moeten verlenen''.

De rechter minimaliseerde het aandeel van Lippens in het ongeval echter niet. ,,Ook Lippens had de kinderen kunnen zien. Dat hij dat niet gedaan heeft, toont aan dat hij minstens onvoldoende aandacht had voor de weg. Bovendien reed hij aan een zeer hoge snelheid die zijn remafstand sterk vergrootte. Hij alleen weet waarom hij die snelheid aanhield, maar uit verklaringen van zijn kinderen is gebleken dat hij op die plaats regelmatig te snel en op het linkerrijvak reed. De kinderen vormden geen onvoorzienbare hindernis, en met een defensief rijgedrag had hij de aanrijding kunnen voorkomen'', luidde het.

Vluchtmisdrijf

Ook het vluchtmisdrijf kon volgens de rechter niet betwist worden. ,,De voorruit van de wagen was sterk beschadigd, wat onmiddellijk duidelijk had moeten zijn. Lippens had dan ook ter plekke moeten stoppen. Dat hij dat niet gedaan heeft, bewijst dat hij met het ongeval niets wou te maken hebben. Dergelijk gedrag is niet aanvaardbaar.''

De rechtbank achtte Lippens dan ook schuldig aan het ongeval en het vluchtmisdrijf, en veroordeelde hem tot twaalf maanden cel met uitstel, twee jaar rijverbod waarvan tien maanden met uitstel en een boete van 2074,72 euro, waarvan 991,57 euro met uitstel. Lippens werd ook vervolgd wegens rijden onder invloed, maar daarvoor vond de politierechtbank geen bewijzen.

Kritiek op weggebruikers

De Gentse politierechter haalde in zijn vonnis hard uit naar zowel de sterke als zwakke weggebruikers. Zwakke weggebruikers denken te vaak dat ze altijd voorrang hebben. Maar ook veel bestuurders kennen de regels niet of hebben er geen respect voor.

Volgens hem denken heel wat voetgangers en fietsers dat zij als zwakke weggebruikers altijd voorrang hebben: ,,Dat klopt niet. Op de weg hebben de motorvoertuigen een exclusieve voorrang, tenzij de wegcode anders bepaalt. Voetgangers die oversteken op een plaats waar niets voorzien is, moeten die voorrang respecteren, en voorzichtig zijn bij het oversteken. Doen ze dat niet, dan gaan ze in de fout".

,,Maar ook veel bestuurders tonen door hun rijgedrag dat zij de regels niet kennen of respecteren", ging de rechter verder. ,,Wat baat het snelheidsbeperkingen op te leggen, rijvakken te vernauwen of andere maatregelen te nemen voor de veiligheid als de weggebruikers zelf de regels niet kennen of respecteren? Dan haalt het recht van de sterkste het steeds op het verkeersreglement".