ANTWERPEN - Voor 2001 moet Antwerpen weten of Nederland al dan niet akkoord gaat met het uitbaggeren van de Westerschelde. Dat heeft Leo Delwaide, schepen van de Antwerpse haven, vannacht geantwoord op een mondelinge vraag van raadslid Jan Penris (Vlaams Blok) in de gemeenteraad.
Nederland is vragende partij voor het aansluiten van de hogesnelheidslijn, Vlaanderen heeft de uitdieping van de Westerschelde nodig. Daarom is het spijtig dat de regering beide dossiers niet als één pakket op de onderhandelingstafel gooit, vinden Vlaams volksvertegenwoordiger Penris en Havenschepen Delwaide.

Delwaide had forse kritiek op het Nederlandse standpunt dat vorige week door de Nederlandse staatssecretaris Klaas De Vries in het parlement is bekend gemaakt. Daarin werd duidelijk gemaakt dat Nederland de uitdieping van de Westerschelde niet wil.

De havenschepen riep de gemeenteraad op om ,,niet toe te geven aan de kortzichtigheid die een wereldhaven als Antwerpen zich niet kan permitteren'' en alles te doen om een uitbaggering van de Westerschelde mogelijk te maken.