LENNIK - Burgemeester Willy De Waele (VLD) van Lennik laat in opdracht van het schepencollege onderzoeken op welke manier het gemeentebestuur in de toekomst zelf kan instaan voor de bedeling van de eigen post binnen de gemeentegrenzen. Aanleiding is de vaststelling dat het sinds een half jaar vaak misloopt met de post die het gemeentebestuur verstuurt.
,,Zendingen komen geregeld te laat toe of helemaal niet. Zo zijn bijvoorbeeld de circa dertig affiches die we verstuurden naar aanleiding van 11 juli-viering spoorloos. Brieven voor vergaderingen die een week voordien worden verstuurd, komen pas een week later toe. Dit is voor de werking van ons openbaar bestuur oervervelend. We kunnen ons dat niet langer permitteren. Ik hoor in mijn omgeving overigens dezelfde klachten'', aldus De Waele.

De Waele heeft het probleem een tijdje geleden bij de klachtendienst van De Post aangekaart, maar naar eigen zeggen zonder resultaat. Hij wil hierover met de Lennikse postontvanger praten. ,,Naar mijn aanvoelen situeert de oorzaak van het probleem zich niet in Lennik, maar op een hoger, structureel niveau''. Niet alleen de post voor inwoners van Lennik, maar ook naar daarbuiten ondervindt immers vertraging. Hij waarschuwt De Post dat ze met de concurrentie die er aan zit te komen dringend anders moet gaan werken en roept ook de vakbonden op hun ,,conservatieve opstelling'' terzake te laten varen.

Woordvoerder Fred Lens heeft ondertussen laten weten dat De Post de klachten wil onderzoeken en met de betrokken bestuurders wil praten.