BRUSSEL - De Vlaamse regering is vastbesloten de strijd tegen onverdraagzaamheid en racisme op te voeren. Dat heeft de Vlaamse minister-president Patrick Dewael vanmorgen in het Vlaams Parlement gezegd. Dewael hield een verklaring over het ontslag van Johan Sauwens als Vlaams minister. Het erop volgend debat was voor de fracties de gelegenheid om zich sterk af te zetten tegen extreem-rechts. Dat leidde tot een incident met het Vlaams Blok.
Dewael riep alle democratische fracties uit meerderheid en oppositie op om van de strijd tegen onverdraagzaamheid, xenofobie en racisme een prioriteit te maken. De fractieleiders van VLD, SP, Agalev, VU-ID en de CVP gingen daar in hun tussenkomsten op in.

Fout gedachtengoed

De toon steeg na de toespraak van VU-ID-fractieleider Paul Van Grembergen. "Men heeft ons de voorbije dagen willen identificeren met een gedachtengoed dat niet het onze is", aldus Van Grembergen. "Leuzen als 'islamieten, parasieten' zijn dezelfde als het 'Jüden rauss' uit nazi-Duitsland", zei Van Grembergen.

Vlaams Blok-fractieleider Filip Dewinter zag de strijd tegen het Blok als enige cement van de paars-groene regering. "Het cordon sanitaire is zijn eigen kinderen aan het opvreten", aldus Dewinter. "Het Blok is de maatstaf geworden van het politieke handelen", verwees Dewinter naar het ontslag van Sauwens.

Daarnaast haalde Dewinter zwaar uit naar Van Grembergen. Hij verweet hem toe te geven aan wat hij noemde 'het politiek correcte denken'.

'Onvervalst fascisme'

Volgens Dewael getuigde de toespraak van Dewinter van 'onvervalst fascisme'. "Elke dag dat ik u zie en beluister is een stimulans voor mijn strijd tegen extreem-rechts", aldus de minister-president.

De meerderheidspartijen begonnen tijdens de tussenkomst van Dewinter het halfrond te verlaten, maar kregen daartoe verbod van parlementsvoorzitter Norbert De Batselier. "Ik laat niet toe dat enkel niet-democraten in het parlement achterblijven", aldus De Batselier.

Dewinter eiste daarop het ontslag van De Batselier, die volgens hem uit zijn rol als parlementsvoorzitter viel en in die hoedanigheid geen oordeel heeft uit te spreken over het Vlaams Blok. De zitting werd daarop geschorst op vraag van het Blok. De Batselier bleef na de schorsing bij zijn uitspraken. De zitting werd erna opgeheven.