WASHINGTON - Tegen het jaar 2015 zal China zijn arsenaal lange-afstandsraketten hebben vervier- of vervijfvoudigd. Rond dat tijdstip verwachten de VS tevens dreiging met raketten vanwege de 'schurkenstaten' Noord-Korea, Iran en, mogelijk, Irak.
Een en ander staat in het rapport 'Foreign Missile Developments and the Ballistic Missile Threat through 2015' opgesteld door de Amerikaanse geheime dienst CIA aan de hand van gegevens van verscheidene inlichtingendiensten.

Verwacht wordt dat de Volksrepubliek over dertien jaar de beschikking zal hebben over 75 tot 100 intercontinentale ballistische raketten, waarvan het merendeel op de VS gericht zal zijn. Momenteel heeft Peking twintig van die tuigen. Maar zelfs die verveelvoudiging van zijn ballistisch vermogen maakt het Chinese arsenaal nog steeds beduidend minder omvangrijk en doeltreffend dan het strategische arsenaal van de VS en Rusland. China ontwikkelt momenteel drie nieuwe mobiele raketlanceersystemen ter afschrikking van beide voormelde landen: twee op de grond en één lanceersysteem onder water, aldus de CIA.

In 2015 zal het Russische kernwapenarsenaal met minstens 2.000 kernkoppen zijn gedaald, ongeacht of er wel of niet wapencontroles worden gehouden, aldus het rapport.

De extrapolaties gemaakt in het rapport wijken wat de geschatte aantallen betreft amper af van de vorige, in 1999 opgestelde National Intelligence Estimate. De CIA vestigt er evenwel de aandacht op dat ,,opkomende landen in het domein van de ballistische raketten de draagwijdte, betrouwbaarheid en precisie van hun systemen blijven verbeteren -- wat grotere risico's oplevert (...) voor de belangen van de VS en hun bondgenoten over de hele wereld''.

,,De proliferatie van technologie, bekwaamheid en materiaal -- in het bijzonder op initiatief van de Russen, de Chinezen en de Noord-Koreanen -- heeft deze opkomende landen in de mogelijkheid gesteld, hun ontwikkeling inzake ballistische raketten te versnellen'', aldus nog het rapport.

Wat Irak betreft meent het rapport dat het land van Saddam Hoessein nog vo/o/r 2015 lange-afstandsraketten kan testen, maar enkel op voorwaarde dat de handelsbelemmeringen van de VN worden opgeheven én in het -- volgens de CIA weinig waarschijnlijke -- geval Bagdad veel hulp krijgt van buitenaf.

Op het vlak van korte- en middellangeafstandsraketten ligt de zaak anders, meent de CIA: zulke tuigen bedreigen reeds Amerikaanse militaire doelen en overzeese belangen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig