BRUSSEL - Victor Harel, de adjunct-directeur van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en verantwoordelijk voor West-Europa, heeft kritiek geuit op de beslissing van de Vlaamse regering om de bilaterale samenwerking met Israël te schorsen. Hij deed dat in een artikel in het Israëlische dagblad Jerusalem Post .
De beslissing van de Vlaamse regering, die ook slaat op de Palestijnse Autoriteit, werd reeds op 7 december 2001 genomen en is bedoeld om druk te zetten op de oorlogsvoerende partijen zodat het terrorisme en de militaire repressie zou eindigen.

De Vlaamse regering beperkt zich voorlopig tot noodhulp en eventuele economische ondersteuningsmaatregelen in de Palestijnse autonome gebieden. Een lange periode van relatieve rust als gevolg van een hervatte vredesdialoog is een voorwaarde om te investeren in de wederopbouw van de Palestijnse autonome gebieden en te komen tot een normalisering van de bilaterale samenwerking met Israël en de Palestijnen.


Symbolische draagwijdte
Harel vindt het een zware beslissing, vooral dan de symbolische draagwijdte ervan, aldus het conservatieve dagblad. Het feit dat de Vlaamse regering Israël en de Palestijnse Autoriteit op gelijke voet behandelt, beschouwt Harel als een ,,gevaarlijk precedent'': ,,In normale relaties tussen regeringen is er geen plaats voor zulke strafmaatregelen'', aldus Harel, die eraan toevoegde dat hij de Belgische ambassadeur in Israël, Wilfried Geens, op het matje zou roepen om te protesteren en uitleg te vragen.

Geens verklaarde al dat de Vlaamse regering de beslissing nam om het evenwicht tussen Israël en Palestina te behouden. Hij betwijfelt, net als Harel trouwens, of de Belgische federale regering of andere gewesten in ons land een gelijkaardige beslissing zullen nemen, aldus de krant.

Ten gronde pleit de Vlaamse regering voor een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten via een twee-staten-oplossing via onderhandeling en op basis van de VN-resoluties. Eerder gaf de Vlaamse regering al aan te pleiten voor een oplossing door de oprichting en erkenning van een Palestijnse staat en de erkenning door de Arabische wereld van het bestaan van de staat Israël.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig