BRUSSEL - Zondagmiddag heeft de federale ombudsman Pierre-Yves Monette contact opgenomen met de Afghaanse hongerstakers in de Heilig-Kruiskerk in Elsene. De Afghanen hadden daarom verzocht, nadat een tweede gesprek met bemiddelaar Victor Bricout op niets was uitgelopen.
Zondagmiddag liet Dewael weten dat hij geen bezwaar heeft om de federale ombudsman te laten tussenkomen in de kwestie. De Franstalige Pierre-Yves Monette is al gesprekken begonnen met de Afghanen, maar wil geen publiekelijke verklaringen meer afleggen voor zijn taak ten einde is.

Zaterdagmiddag spraken de Afghaanse vluchtelingen voor de tweede keer met Victor Bricout, die door Binnenlandse Zaken was aangesteld als bemiddelaar. Maar dat gesprek, dat meer dan drie uur duurde, leverde geen zicht op een oplossing.

Na afloop zei Bricout dat hij de actievoerders gevraagd heeft te stoppen met de hongerstaking en dat hij verslag zal uitbrengen bij minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Die moet dan over de zaak beslissen.
Mohammed Nazari, de woordvoerder van de Afghaanse vluchtelingen, bevestigde dat er geen akkoord bereikt was en betreurde het dat er geen verandering was in de visie van Bricout.

,,De gesprekken eindigden op een impasse'', zei de advocate van de Afghanen, Selma ben Khelifa. ,,De Afghanen hadden nochtans grote toegevingen gedaan. Ze aanvaarden dat hun dossier individueel wordt behandeld en ze vragen geen collectieve oplossing meer. Maar de behandeling moet wel gebeuren op basis van objectieve criteria. Op dit ogenblik bestaat er te veel onduidelijkheid over de criteria die Vreemdelingenzaken nu hanteert.''

De advocate wilde niets zeggen welke voorstellen de gezant van de regering had gedaan: ,,Dat kan je hem beter zelf vragen.''

Er werd geen datum afgesproken voor nieuwe gesprekken tussen de betrokken partijen.

Dewael legt verantwoordelijkheid bij Afghanen

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael bedankt eremagistraat Victor Bricout ,,voor zijn ernstige inspanningen om als tussenpersoon met de Afghaanse asielzoekers te praten''. Dat deelt hij mee in een reactie op de gesprekken die Bricout zaterdag voerde met een delegatie van de Afghanen in de Heilig Kruiskerk in Elsene.

Volgens Dewael ligt het mislukken van de opdracht van Bricout volledig bij de Afghanen zelf. Zij blijven volgens de minister eisen stellen die niet passen binnen de krijtlijnen van het standpunt van de Belgische regering, dat eerder door het UNCHR, de VN vluchtelingenorganisatie, als zeer redelijk en genereus werd beschouwd.

,,De belangrijkste eis van de Afghanen zou zelfs structureel het asielbeleid wijzigen en een impact hebben op 10.000 asielzoekers die momenteel in België verblijven. Zo willen zij een regularisatie van elke Afghaan die zich drie jaar in de asielprocedure bevindt alvorens een uitvoerbare beslissing te hebben gekregen'', aldus de mededeling van Binnenlandse Zaken.

De minister houdt zich echter aan de redelijke termijn die door de wetgever in 1999 werd vooropgesteld: drie jaar voor families met schoolgaande kinderen en vier jaar voor alleenstaanden of koppels zonder kinderen. Dewael herhaalt dat het Belgisch asielbeleid niet structureel gewijzigd wordt. Hij stelt nogmaals dat een hongerstaking als chantagemiddel in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar is. Volgens Dewael dreigt hierdoor ieder eventueel toekomstig gesprek onmogelijk te worden.

Maandag zal de minister van Binnenlandse Zaken zijn standpunt verder verduidelijken.

Solidariteitsactie

Een vijfhonderdtal buurtbewoners en sympathisanten verzamelde zaterdagnamiddag voor de Heilig-Kruiskerk om hun solidariteit te betuigen tegenover de 250 Afghaanse hongerstakers. De manifestatie verliep zonder incidenten. De aanwezigen kregen toespraken te horen van het buurtcomité en Afghaanse asielzoekers. Die laatsten bedankten de aanwezigen voor hun steun.

Griet Van Meulder van het buurtcomité hekelde de criminalisering van de asielzoekers door de regering en eiste een snelle politieke oplossing door hen een verblijfsvergunning te verlenen.