BRUSSEL - ,,Vanuit het sociaal perspectief en ondanks de moeilijke situatie is vooruitgang geboekt'', dat stelt Mia De Vits, voorzitster van het ABVV, vandaag in een reactie op beslissingen van de regering voor de begroting 2003. ,,Maar we blijven ijveren voor de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen, waar nu geen rekening mee gehouden is'', klinkt het.
Mia De Vits zegt dat de gepensioneerden en in mindere mate de invaliden wel gebaat zijn bij de aanpassing van de sociale uitkeringen, maar ze betreurt dat de welvaartsaanpassing niet in acht is genomen. ,,Dit principe is voor ons uiterst belangrijk. Daarom zullen we blijven ijveren om het te bekomen'', zegt ze. ,,De erkenning van dit principe is immers gratis''.

Over de verhoging van het budget voor de gezondheidszorg verklaarde De Vits zich tevreden. ,,Er zijn nieuwe middelen vrijgemaakt voor nieuwe behoeften'', geeft ze aan. ,,Toch is het belangrijk om ook te blijven strijden tegen de overconsumptie van geneesmiddelen bijvoorbeeld. Een mogelijkheid daartoe is het voorschrijven van generische medicijnen'', stelt de vakbondsvrouw. Generische medicijnen zijn kwalitatief evenwaardige, maar goedkopere kopieën van originele medicijnen waarvan het octrooi verstreken is.

Tot slot verheugt Mia De Vits zich over het feit dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking is opgetrokken.