GALMAARDEN - Vanmorgen is CVP-politicus Georges Cardoen op 69-jarige leeftijd in zijn woning in Galmaarden overleden. Cardoen kampte al enkele jaren met een slepende ziekte en was momenteel herstellende van een kleine ingreep die hij twee weken geleden onderging. Zijn overlijden komt niettemin vrij onverwacht. Cardoen viel van een trap en overleefde de val niet.
Cardoen was sinds 36 jaar onafgebroken burgemeester van Galmaarden en was bij de komende verkiezingen opnieuw kandidaat-burgemeester. Hij zetelde ook 21 jaar in diverse parlementen. Zo maakte hij 7 jaar deel uit van de Kamer (1978-85), 10 jaar van de Senaat (1985-95) en 4 jaar van het Vlaams Parlement (1995-99). In de zeventiger jaren was hij nog 7 jaar provincieraadslid (1971-78).

De aangeslagen gemeentesecretaris Gustaaf De Proost stelt "dat Galmaarden alles te danken heeft Cardoen". Hij prijst de overleden burgemeester ondermeer voor het feit dat hij in deze gemeente al zeer vroeg, in de jaren '60, gestart is met sociale woningbouw. Cardoen was de afgelopen jaren in de regio ook een van de bezielende krachten achter de vriendenkring "Samenleven" waar 14 Vlaamse en Waalse taalgrensgemeenten deel in hebben en waarin ondermeer overlegd wordt over gemeenschappelijke problemen.