BRUSSEL -- Volgens Waals parlementslid André Antoine, kan de PSC haar positie inzake de Lambermontakkoorden herzien als de meerderheid met haar onderhandelt. ,,De PSC, die niet mee onderhandelde, is echter geen windhaan'', stelde de kamerfractieleider van de Franstalige christen-democraten Jean-Paul Poncelet zondag op de RTBF-televisie.

In de uitzending ,,Mise au Point'' beklemtoonden de Franstalige meerderheidspartijen dat de tegenstanders van het akkoord een historische verantwoordelijkheid dragen door de Franse gemeenschap de broodnodige financiering te weigeren.

Windhaan

Jean-Pol Poncelet noemde het echter chantage dat de meerderheid zonder de PSC onderhandelt om dan te zeggen dat het akkoord te nemen of te laten is. Hij wist nog te melden dat er sprake was van nieuwe onderhandelingen tussen premier Guy Verhofstadt en de VU rond de regionalisering van ontwikkelingssamenwerking.

,,We werden buiten de onderhandelingen gelaten, we veranderen niet als en windhaan'', verklaarde Poncelet.

Herfinanciering onderwijs

De fractieleider in het Waals parlement André Antoine deed in het RTBF-journaal echter een dringende oproep aan de meerderheid om met de PSC te onderhandelen. Antoine zei dat de meerderheid maar ,,een telefoontje moest plegen naar (voorzitster) Joëlle Milquet'' als die de stemmen wil van de PSC.

,,Men vraagt ons steeds meer om mee te doen, maar men vraagt ons enkel het vuile werk op te knappen omdat de VU niet wil toehappen''. Maar Antoine voegde er aan toe dat het partijbureau zijn houding kan veranderen als de PSC mee kan beslissen hoe het geld voor de herfinanciering van het onderwijs kan besteed worden.

Dany Pieters

VU-kamerlid Dany Pieters herhaalde in het RTBF-programma zijn verzet tegen de akkoorden. Volgens hem zijn vijf punten van het Lambermontakkoord niet correct omgezet in de wetteksten. De Vlamingen kregen geen garantie voor een Vlaamse schepen in Brussel. Het akkoord voor Brussel valt voor hem dan ook samen te vatten in het betalen van een miljard frank aan Brussel in ruil voor twee schepenen. ,,Dat is schandalig.'' Temeer dat de gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging in het Brussel parlement al verworven was in het regeerakkoord, net als de Vlaamse aanwezigheid in de politieraden.

Het FDF, tot slot, bleef duidelijk. Brussels parlementslid Isabelle Gelas herhaalde dat het FDF op dit ogenblik niet van plan is voor de akkoorden te stemmen. Het FDF zal enkel het Brussels regeerakkoord respecteren en het luik van de ,,herfinanciering'' van Lambermont steunen.