BRUSSEL - Twee gezagvoerders van Sabena, Jean-Marie Gilson en Thierry Lemmens, hebben de rekeningen van Sabena en Swissair van de laatste jaren onder de loep genomen. Hun bevindingen staan vandaag in La Libre Belgique .
Volgens de twee heeft de Zwitserse maatschappij Sabena van haar kern ontdaan door te hoge bedragen in rekening te brengen voor prestaties die werden geleverd door Swissair in het kader van de commerciële alliantie die totaal niet in evenwicht was.

Als voorbeeld geven de twee gezagvoerders voor het jaar 2000 ,,abnormale'' kosten van 15,81 miljard frank voor Sabena in vergelijking met de Zwitserse partner.

,,Door slechts 50 procent van alle afwijkingen te corrigeren, zou Sabena in 2000 een winst voor belastingen van 11,69 miljard frank behaald hebben in plaats van een nettoverlies van 13,1 miljard frank'', vertellen de twee aan de krant.

Tot op heden heeft het Belgische gerecht echter nooit aangetoond dat er frauduleuze transferts tussen Sabena en Swissair zijn geweest.