STRAATSBURG -- In een restaurant in Straatsburg heeft Annemie Neyts, Belgisch minister van Europese Zaken gisterenavond voor de derde keer met een aantal europarlementsleden van gedachten gewisseld over de toekomst van Europa.
De informele denktank, 'De Vrienden van Laken' genaamd, boog zich over de vereenvoudiging van de verdragen en de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese Unie en de lidstaten.

Via de 'Vrienden van Laken' wil Neyts tijdens het Belgische EU-voorzitterschap voeling houden met de ideeën en opinies van het Europees Parlement. In december moet de regering immers het actuele debat over de hervorming van de EU tot een ambitieuze Verklaring van Laken kneden.

Nadat tijdens eerdere ontmoetingen de procedurele aspecten aan bod kwamen, is gistterenavond de inhoud van Laken aangesneden. ,,Over de vereenvoudiging van de verdragen zaten Raad en Parlement vrijwel op dezelfde golflengte'', aldus Johan Verbeke, kabinetschef van Neyts. ,,Een vereenvoudiging moet leiden tot één basisverdrag, en dan de rest''. Verbeke neemt liever niet het woord ,,grondwet'' in de mond, maar ,,het is alleszins een vorm van constitutionalisering''.

Over de bevoegdheidsverdeling, de zogenaamde Kompetenzabgrenzung, bestond minder eensgezindheid. De kwestie -- wat moet Europa doen en wat moet ze overlaten aan de lidstaten -- is ontstaan uit de politieke bekommernis dat Europa een bemoeizieke tante is geworden. ,,Parlementsleden bekijken zo'n discussie juridisch-institutioneel, terwijl de Raad de politieke verzuchtingen in het oog moet houden'', zo stelde Verbeke, zonder in details te treden.

De parlementsleden in de 'Vrienden van Laken' zijn lid van de constitutionele commissie van het Europees Parlement. Het zijn de rapporteurs Inigo Mendez de Vigo (EVP) en Jo Leinen (PES), en de fractiecoördinatoren Richard Corbett (PES), Andrew Duff (ELDR), Monica Frassoni (Groenen/EVA) en Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL).