MIDDELKERKE -- Uit een evaluatie van het gemeentebestuur van Middelkerke is gebleken dat de eerste zomer in en rond het asielcentrum ,,Zon en Zee'' probleemloos is verlopen. Burgemeester Michel Landuyt (VLD) evalueert de eerste zomer dat het opvangecentrum voor asielzoekers in Zon en Zee is gevestigd als positief.
Er werd door de politie in en rond het asielcentrum in de deelgemeente Westende tijdens de zomermaanden geen extra criminaliteit als gevolg van de komst van asielzoekers vastgesteld. Uit gegevens van de toeristische dienst in Westende blijkt ook dat er meer boekingen zijn in de private sector. Dus Westende loopt helemaal niet leeg, zoals sommigen hadden voorspeld. Ook de handelaars rondom het asielcentrum klagen niet, stelt Landuyt.

Ook inzake tewerkstelling lijkt de balans positief. Momenteel werken er in het opvangcentrum in Westende 80 mensen voor 230 asielzoekers. Het aantal arbeidsplaatsen zal nog stijgen tot 130. Het opvangcentrum is daarmee de tweede grootste werkgever van de gemeente.

De burgemeester voegt er wel aan toe dat sedert 1 september de afspraak ingaat dat er 600 vluchtelingen kunnen komen en dat de huidige capaciteit langzaam wordt opgevoerd. De burgemeester wijst er ook op dat er geen extra belasting is voor het Middelkerkse OCMW. Erkende vluchtelingen mogen zich immers niet aanbieden bij het OCMW van een gemeente waar zich een asielcentrum bevindt.

Het gemeentebestuur van Middelkerke maakte ook bekend dat er de komende maanden opnieuw werk wordt gemaakt van het sociaal toerisme dat voorheen in Zon en Zee was ondergebracht. "We hebben een capaciteit van 80 bedden. Die zullen samen met het zwembad en een nieuw praatcafé geexploiteerd worden door een nieuwe staatsdienst met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Ook het Rijkswachtsyndicaat dat onlangs nog 240 miljoen F investeerde in gebouwen van Zon en Zee, zal het sociaal toerisme nieuwe impulsen geven", aldus Michel Landuyt. De Middelkerkse burgemeester kondigde ook aan dat de straat die door het opvangcentrum loopt, opnieuw opengesteld wordt voor het publiek. De Vakantiestraat werd begin april afgesloten om veiligheidsredenen. Middelkerke hoopt met de maatregel tegemoet te komen aan de kritiek van buurtbewoners die de straat gebruikten om sneller bij de plaatselijke handelaars te raken.